My E-Defter

e-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklanma hizmeti Mikro tarafından sağlanmaktadır.

1

e-Fatura kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

2

GİB’e gönderilen e-defter dosyalarınız Mikro Yazılım güvencesiyle saklanır ve istediğiniz zaman erişebildiğiniz bir platform sağlanır.

3

Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlar.

4

İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.

5

Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortak bir format ve standartta sağlar.

6

Dünya standartlarında geçerli sertifikalarımız, veri güvenliğini tasdiklemektedir.

Hemen Başvurun

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak vergi usül kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.